Βρίσκεστε στην επιλογή:

Οι τέσσερις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες (1 ανά θεματική περιοχή) θα βραβευθούν με ειδικά βραβεία, που θα προσφέρουν χορηγοί του διαγωνισμού.

Όλες οι ομάδες που θα διακριθούν:

  • θα λάβουν δημοσιότητα μέσα από το διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού και σχετικές δημοσιεύσεις
  • θα έχουν πρόσβαση σε μέντορες για τη βελτιστοποίηση της ιδέας τους και την αναζήτηση περαιτέρω χρηματοδότησης ή άλλης βοήθειας
  • θα έχουν πρόσβαση σε υποδομές υποστήριξης (κοιτίδες) εντός και εκτός του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε Αθήνα και νησιά του Αιγαίου
  • θα λάβουν ειδική γραπτή διάκριση από το διαγωνισμό και θα προωθηθούν προς εξεύρεση χρηματοδότησης σε συνεργασία με κατάλληλους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς (funding)

Σε περίπτωση που σε κάποια θεματική περιοχή δεν βραβευτεί καμία πρόταση, οι διοργανωτές του διαγωνισμού διατηρούν το δικαίωμα να βραβεύσουν επιπλέον προτάσεις σε άλλες θεματικές περιοχές εντός της κάθε Κοινότητας.

Παράλληλα, η πιο δημοφιλής πρόταση, με βάση την αποδοχή του κοινού στο διαδικτυακό τόπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του διαγωνισμού, που πληροί τα ελάχιστα κριτήρια, θα είναι υποψήφια για ειδικό βραβείο μέσω των χορηγιών του διαγωνισμού.

Σε όλους/ες συμμετέχοντες/χουσες που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής ανάλογα με το στάδιο που έχουν φτάσει και την Κοινότητα στην οποία ανήκουν.

Οι διοργανωτές του διαγωνισμού διατηρούν το δικαίωμα να καθορίσουν επακριβώς το βραβεία κατά τη διάρκειά του.