Βρίσκεστε στην επιλογή:

Ιδρυματικοί Υπεύθυνοι

Ιωάννης Χαραλαμπίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων

Διευθύνων Σύμβουλος

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Α.Ε.

yannisx@aegean.gr

 

Δημήτρης Δρόσος

Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ddrosos@aegean.gr

 

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας

Θεώνη Δέδε

Γραμματεία Εταιρείας Αξιοποίησης Περιουσίας

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Α.Ε.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Βασιλείου Βουλγαροκτόνου 30, Αθήνα, 11473

τηλ: (+30) 210 6492226

fax: (+30)

email: company@aegean.gr

http://edap.aegean.gr