Βρίσκεστε στην επιλογή:

Θεματικές περιοχές με ξεχωριστή σημασία για το Αιγαίο στις οποίες μπορούν να κατατίθενται προτάσεις είναι οι εξής (οι υποπεριοχές είναι ενδεικτικές):

 1. Αγροτική Ανάπτυξη – Διατροφή – Υγεία – Εκπαίδευση
 • Ηλεκτρονικές πλατφόρμες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών
 • Νέες υπηρεσίες ψηφιακού μάρκετινγκ
 • Καινοτόμες εφαρμογές για αυτοματοποίηση και παρακολούθηση των παραγωγικών διαδικασιών
 • Ανάπτυξη νέων τεχνικών ιχνηλασιμότητας προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα
 • Mobile εφαρμογές εκπαιδευτικού και ενημερωτικού περιεχομένου
 • Νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές και υπηρεσίες υγείας
 • Πλατφόρμες συνεργατικότητας και τηλεκπαίδευσης
 1. Ναυτιλία – Εμπόριο – Μεταφορές
 • Καινοτόμες εφαρμογές στη ναυτιλία και τις μεταφορές
 • Υπηρεσίες γεωγραφικής παρακολούθησης φορτίων και οχημάτων
 • Τεχνικές βελτιστοποίησης διαδρομής και δρομολογίων
 • Mobile εφαρμογές για ενημέρωση δρομολογίων σε πραγματικό χρόνο
 • Νέες μέθοδοι παραγωγής και διανομής προϊόντων
 • Ηλεκτρονικές πλατφόρμες εύρεσης χαμηλότερου ναύλου
 • Πλατφόρμες συνεργατικότητας για μείωση κόστους ναύλου
 1. Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον
 • Ηλεκτρονικές πλατφόρμες διασύνδεσης με νέες αγορές
 • Υπηρεσίες social media marketing και mobile marketing
 • Υπηρεσίες δημιουργίας πολυμεσικού περιεχομένου υψηλής ποιότητας
 • Mobile εφαρμογές για εικονική περιήγηση (VR) σε περιβάλλον πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος
 • Καινοτόμες εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας (AR) πολιτιστικών χώρων, μνημείων και τουριστικών διαδρομών
 • Έξυπνες τεχνικές ενεργειακής διαχείρισης και διαχείρισης αποβλήτων και απορριμμάτων
 • Καινοτόμες ηλεκτρονικές εφαρμογές για την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού πλούτου
 1. Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες – Διακυβέρνηση – Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
 • Νέα προϊόντα ή υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
 • Εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για δημόσιους φορείς, πολίτες ή επιχειρήσεις
 • Τεχνικές ψηφιοποίησης υπηρεσιών και περιεχομένου των φορέων του δημόσιου τομέα
 • Δημιουργία εφαρμογών αυτοματοποιημένης επικοινωνίας μεταξύ δημόσιων φορέων και πολιτών
 • Mobile εφαρμογές για αύξηση της συμμετοχής των πολιτών σε κοινωνικά θέματα
 • Ηλεκτρονικές πλατφόρμες συνεργατικότητας και επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών
 • Νέα μοντέλα κοινωνικής επιχειρηματικότητας και εφαρμογές εθελοντισμού
 • Καινοτόμες πλατφόρμες ανάπτυξης ιδεών και εύρεσης χρηματοδότησης

Όλες οι προτάσεις πρέπει να προτείνουν ξεκάθαρο επιχειρηματικό μοντέλο για δημιουργία εσόδων και δυνητικά να είναι επεκτάσιμες εκτός Ελλάδας. Η προαγωγή κάποιου ιδιαίτερου χαρακτηριστικού, πόρου ή δυνατότητας του Αιγαίου αποτελεί επιπλέον σημείο διαφοροποίησης.