Βρίσκεστε στην επιλογή:

Θεματικές περιοχές με ξεχωριστή σημασία για το Αιγαίο στις οποίες μπορούν να κατατίθενται προτάσεις είναι οι εξής (οι υποπεριοχές είναι ενδεικτικές):

 1. Αγροτική Ανάπτυξη – Διατροφή – Υγεία – Εκπαίδευση
 • Νέα προϊόντα ή υπηρεσίες στον αγροτικό – διατροφικό τομέα
 • Εφαρμογές και υπηρεσίες υγείας
 • Φάρμακα βιολογικής βάσης
 • Καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες εκπαίδευσης
 1. Ναυτιλία – Εμπόριο – Μεταφορές
 • Καινοτόμες εφαρμογές στη ναυτιλία και τις μεταφορές
 • Νέες μέθοδοι παραγωγής και διανομής προϊόντων
 • Νέες μέθοδοι εντοπισμού και ελέγχου φορτίων
 1. Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον
 • Νέες υπηρεσίες στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού
 • Χρήση νέων φιλικών προς το περιβάλλον υλικών ή διαδικασιών
 • Ενσωμάτωση «πράσινων» τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία και στην παροχή υπηρεσιών
 • Νέες ενεργειακές τεχνολογίες στον πρωτογενή ή δευτερογενή τομέα
 • Διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων.
 1. Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες – Διακυβέρνηση – Κοινωνία
 • Προϊόντα ή υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
 • Εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για δημόσιους φορείς, πολίτες η επιχειρήσεις
 • Κοινωνική επιχειρηματικότητα και εφαρμογές εθελοντισμού

Όλες οι προτάσεις πρέπει να προτείνουν ξεκάθαρο επιχειρηματικό μοντέλο για δημιουργία εσόδων και δυνητικά να είναι επεκτάσιμες εκτός Ελλάδας. Η προαγωγή κάποιου ιδιαίτερου χαρακτηριστικού, πόρου ή δυνατότητας του Αιγαίου αποτελεί επιπλέον σημείο διαφοροποίησης.