Βρίσκεστε στην επιλογή:

Κάσος

Tα μονοπάτια του σιταριού. Ιστορία, Τεχνολογία, Καινοτομία…

Στοιχεία Ομάδας

Καλλιόπη Κουτλάκη

Kωνσταντίνα Κουτλάκη

Διαμαντίδης Βασίλης

Προφίλ Πρότασης


Στόχος μας είναι η αποκατάσταση ενός “μνημείου του παρελθόντος” με εναλλακτικό τρόπο, εκσυγχρονίζοντας την χρήση του, βασιζόμενοι στην μελέτη της ιστορίας και των σύγχρονων αναγκών της κοινωνίας, στη σύζευξη παραδοσιακής τεχνικής και μοντέρνας τεχνολογίας με σεβασμό στο περιβάλλον. Η επαναλειτουργία του ανεμόμυλου αποτελεί εκπαιδευτικό φορέα ενώ παράλληλα μέσον για την παραγωγή βιολογικού αλευριού με “γεύση παρελθόντος” και “άρωμα καινοτομίας”, συνεισφέροντας στην μείωση ρύπων της ατμόσφαιρας και την συγκόλληση των “κρίκων” της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Όραμα μας είναι να γίνουμε μέρος μιας συνεργίας επαγγελματιών η οποία προωθεί την τοπική γεωργία και γαστρονομία, προσφέροντας γνώση και ποιότητα για τη διατροφή.Ο παραδοσιακός παλαιός ανεμόμυλος και ο περιβάλλοντας χώρος γίνονται πυρήνας μιας επιχειρηματικής ιδέας η οποία διαρθρώνεται σε 3 θεματικούς άξονες προϊόντων/υπηρεσιών,θεμελιωμένες στην αειφόρο ανάπτυξη. Το υφιστάμενο προβιομηχανικό κτίριο, μετά από μία μελέτη αποκατάστασης, επανάχρησης και τεχνολογικής έρευνας που αφορά στην εφαρμογή ενός καινοτόμου υβριδικού συστήματος του αλεστικού μηχανισμού, είναι σε θέση να λειτουργεί με δύο τρόπους: τον κλασσικό παραδοσιακό, αυτού του αλέσματος του σιταριού και έναν εναλλακτικό που αφορά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνεμο. Τα προϊόντα-ηπηρεσίες της επιχείρησης αφορούν: -Άλεσμα σιταριού και πώληση παραδοσιακών τοπικών σνακς (κουλούρες) που έχουν παρασκευασθεί σε συνεργαζόμενους φούρνους με χρήση του αλευριού του ανεμόμυλου. Το παραγόμενο αλεύρι του μύλου προσφέρεται έναντι ανταγωνιστικού αντιτίμου σε σχέση με το κόστος αγοράς βιομηχανικού συσκευασμένου αλευριού που εισάγεται από την Αθήνα. Η προσφορά του αλευριού είναι δειγματοληπτική μετά από περιήγηση του πελάτη στον ανεμόμυλο για επίδειξη της δραστηριότητας άλεσης. -Λειτουργία ως υπαίθριο «οικο-μουσείο» προσφέροντας θεματικές εκπαιδευτικές ξεναγήσεις οι οποίες ξεκινούν από τον εν λόγω ανεμόμυλο, διασχίζοντας όλα τα στάδια της αγροδιατροφικής αλυσίδας παραγωγής αλευριού και αρτοπαρασκευασμάτων, χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρικό όχημα. Το κόστος των ξεναγήσεων διαβαθμίζεται σε κλίμακα δυο τιμολογιακών επιπέδωνː ομαδικά ή μονίμων κατοίκων και ατομικά. Μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης υπάρχει προοπτική οργάνωσης και άλλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων όπως: βραδιές θεατρικής ανάγνωσης παραμυθιών με θέμα το σιτάρι και το αλεύρι και εφέ φωτισμού και ήχου/ διαδραστικά υπαίθρια εργαστήρια τοπικής μαγειρικής / άλλες θεματικές δραστηριότητες πολιτιστικού περιεχομένου (βραδιές μαντινάδας, το σιτάρι και η καθημερινότητα του Κασιώτη, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική, η παράδοση και οι Α.Π.Ε.). -Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας η οποία εν μέρη χρησιμοποιείται για την αυτοτροφοδοσία όλων των λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης (φωτισμός, φόρτιση ηλ. οχήματος κ.α.) ενώ η υπολειπόμενη πωλείται στο δημόσιο δίκτυο ηλεκτρισμού αποτελώντας έτσι άμεσο χρηματικό κέρδος για την επιχείρηση. Η κερδοφορία της επιχείρησης από την πώληση στη Δ.Ε.Η. της παραγόμενης , μη καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προδιαγράφεται τιμολογιακά σύμφωνα με προκαθορισμένα κρατικά τιμολόγια. Η αποκατάσταση και επανάχρηση ενός «ξεχασμένου» δείγματος προβιομηχανικής αρχιτεκτονικής υψηλής ιστορικής και τεχνολογικής αξίας ως δείγμα κοινωνικής ευθύνης δεν αποτελεί μοναδική αποστολή της επιχείρησης. Σε αυτό προστίθεται η προσφορά προς την τοπική κοινότητα ενός υψηλής αξίας βιολογικού αλευριού χρησιμοποιώντας το τοπικό καλλιεργημένο σιτάρι (που ως τώρα δεν εκμεταλλευόταν εμπορικά), ελέγχοντας και πιστοποιώντας την διαδικασία παραγωγής μα κυρίως αποτελώντας τον συνδετικό ιστό για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την επανασύνδεση των «κρίκων» της αγροδιατροφικής αλυσίδας σε τοπικό επίπεδο. Παράλληλα η επιχείρηση προσφέρει στην τοπική κοινωνία, ως δείγμα αναγνώρισης για την στήριξή της, τον ηλεκτροφωτισμό 1 χμ. δημόσιου δρόμου ο οποίος γειτνιάζει με το οικόπεδο της έδρας της. Η δραστηριότητα της επιχείρησης χαρακτηρίζεται και από έντονο αίσθημα περιβαλλοντικής ευθύνης, συνεισφέροντας στη μείωση ρύπων της ατμόσφαιρας μέσω της παραγωγής ηλ. ρεύματος με συστήματα Α.Π.Ε. (συμβατά με τον παραδοσιακό χαρακτήρα του κτίσματος), της χρήσης ηλ. οχήματος και του περιορισμού υλικών συσκευασίας μιας χρήσεως. Ολόκληρη η επιχειρηματική δραστηριότητα στο σύνολό της θεμελιώνεται στη μετάδοση και ανάδειξη της τοπικής τοπικής ιστορίας, γαστρονομίας, λαογραφίας ενισχύοντας τη μετάδοση οικολογικής και περιβαλλοντικής συνείδησης στους πελάτες.