Βρίσκεστε στην επιλογή:

Επιχειρήσεις, φορείς ή ιδιώτες που θέλουν να συμμετέχουν στο χορηγικό πρόγραμμα του Διαγωνισμού των Aegean Startups να έρθουν σε επαφή με την κα Θ. Δέδε, στο τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6492226 ή στο email company@aegean.gr.

Οι Χορηγοί του διαγωνισμού που υποστηρίζουν την προσπάθεια μας, φαίνονται παρακάτω:

Η εταιρεία Singular Logic (http://portal.singularlogic.eu/) προσφέρει εφαρμογές στις προτάσεις που θα προχωρήσουν σε υλοποίηση μέσω έναρξης επιχείρησης, για τις ομάδες που θα διακριθούν στη θεματική περιοχή Ναυτιλία-Εμπόριο-Μεταφορές.

Η εταιρεία SoftOne (http://www.softone.gr/) προσφέρει ένα tablet Samsung Galaxy Note P605 10.1» LTE, για την ομάδα που θα διακριθεί στη θεματική περιοχή Πληροφορική– Τηλεπικοινωνίες–Διακυβέρνηση–Κοινωνία.

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων (http://www.e-kyklades.gr/) προσφέρει ειδικό βραβείο «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ» που περιλαμβάνει ένα tablet ή laptop συνοδευόμενο από ένα «πακέτο» υπηρεσιών υψηλής αξίας, κατόπιν έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης, για ιδέες που θα έχουν έδρα τις Κυκλάδες.

Η εταιρεία ΣΕΛΑΧΑΣ ΑΒΕΕ (http://www.selaxas.gr/) προσφέρει χρηματικό βραβείο, για την ομάδα που θα διακριθεί στη θεματική περιοχή Αγροτική Ανάπτυξη-Διατροφή-Υγεία-Εκπαίδευση.

Η εταιρεία Google (https://www.google.gr/) προσφέρει χρηματικό βραβείο, για την ομάδα που θα προέρχεται από την κοινότητα Β και θα διακριθεί στη θεματική περιοχή Τουρισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον.

Ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.) http://www.eoaen.com/  θα προσφέρει σε συνεννόηση με τις Ενώσεις Ξενοδόχων Λέσβου και Κεφαλληνιάς διαμονή σε συγκεκριμένες ξενοδοχειακές μονάδες.

 

epim_kukl  logo_google  logo selaxas  softone
 logo-singular eoan