Βρίσκεστε στην επιλογή:

28 Μαΐου 2017 1ο στάδιο : Κατάθεση αρχικών ιδεών
18 Ιουνίου 2017 Επιλογή ιδεών που θα προχωρήσουν στο επόμενο Στάδιο 2
3 Σεπτεμβρίου 2017 2ο στάδιο: Κατάθεση επιχειρηματικών σχεδίων
Οκτώβριος 2017 3ο στάδιο: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης και βράβευση διακριθέντων φοιτητών/ομάδων σε ειδική εκδήλωση