Βρίσκεστε στην επιλογή:

2 Μαρτίου 2015 1ο στάδιο : Κατάθεση αρχικών ιδεών
20 Μαρτίου 2015 Επιλογή ιδεών που θα προχωρήσουν στο επόμενο Στάδιο 2
25 Μαΐου 2015 2ο στάδιο: Κατάθεση επιχειρηματικών σχεδίων
Οκτώβριος 2015 3ο στάδιο: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης και  βράβευση διακριθέντων φοιτητών/ομάδων σε ειδική εκδήλωση