Ολοκλήρωση 1ης Φάσης Αξιολόγησης – Νέα ημερομηνία υποβολής προτάσεων 2ης Φάσης

Η κρίση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην 1η φάση των Aegean Startups ολοκληρώθηκε με την πρόκριση στη 2η Φάση 50 προτάσεων.

Η νέα ημερομηνία υποβολής των τελικών προτάσεων είναι η Δευτέρα, 30η Ιουλίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.aegean-startups.gr/diagonismos-2017/chronodiagramma/