Παράταση Ημερομηνίας Υποβολών 2ου Σταδίου

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2018
Δελτίο Τύπου

Διαγωνισμός Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας
«AEGEAN Startups – Επιχειρώ στο Αιγαίο»
Παράταση Ημερομηνίας Υποβολών 2ου Σταδίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών επιχειρηματικών σχεδίων στον Διαγωνισμό Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας – AEGEAN Startups, μέχρι την 21η Αυγούστου 2018. Στη Β΄Φάση του Διαγωνισμού συμμετέχουν 57 ιδέες, οι οποίες υποστηρίζονται για τη σύνταξη του επιχειρηματικού τους σχεδίου από μέντορες του διαγωνισμού.

Ο Διαγωνισμός Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας – AEGEAN Startups διενεργείται υπό το συντονισμό της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, την υποστήριξη της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τη συνδρομή ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων.

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικοί όροι του διαγωνισμού περιλαμβάνονται στο διαδικτυακό τόπο
www.aegean-startups.gr