Πρόγραμμα για την Ημερίδα Βράβευσης του Διαγωνισμού Aegean Startups

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρoμίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνουν ότι παρακάτω μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα της Ημερίδας Βράβευσης του Διαγωνισμού Aegean Startups που θα γίνει το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015 στην Αθήνα, στη Θερμοκοιτίδα νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (ΘέΑ) στις 9:00.

Αφίσα Εκδήλωσης

Πρόγραμμα Εκδήλωσης