AegeanQuality

Η εταιρία μας διαχειρίζεται ένα δίκτυο «πράσινων» επιχειρήσεων που έχουν έδρα τους ή/και δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και έχουν άμεση σχέση με τον κλάδο του τουρισμού. Με τις πρωτοπόρες προσφερόμενες υπηρεσίες μας, δίνουμε λύση στην εσωστρέφεια που χαρακτηρίζει τις Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προωθούμε την πράσινη τοπική επιχειρηματικότητα -και τα τοπικά προϊόντα- και στοχεύουμε στην αλλαγή της νοοτροπίας που βλέπει τον τουρίστα αποκλειστικά ως πηγή εσόδων. Μέσω ενός καινοτόμου συστήματος επιβράβευσης συμβάλλουμε ουσιαστικά στην αύξηση της ελκυστικότητας του Βορείου Αιγαίου και ταυτόχρονα προωθούμε την τοπική ταυτότητα μεγιστοποιώντας την κατανάλωση τοπικών/εγχώριων προϊόντων και υπηρεσιών -που έως τώρα καλύπτονται από εισαγωγές.

AegeanQuality

Η εταιρία μας

Η εταιρία μας διαχειρίζεται ένα δίκτυο «πράσινων» επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και έχουν άμεση σχέση με τον κλάδο του τουρισμού. Με τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας, δίνουμε λύση στην εσωστρέφεια που χαρακτηρίζει τις Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προωθούμε την πράσινη τοπική επιχειρηματικότητα -και τα τοπικά προϊόντα -και στοχεύουμε στην αλλαγή της νοοτροπίας που βλέπει τον τουρίστα αποκλειστικά ως πηγή εσόδων. Μέσω ενός πρωτοπόρου συστήματος επιβράβευσης συμβάλλουμε ουσιαστικά στην αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής στην οποία δραστηριοποιούμαστε, ενώ παράλληλα προωθούμε την τοπική ταυτότητα μεγιστοποιώντας την κατανάλωση τοπικών ή εγχώριων προϊόντων και υπηρεσιών -που έως τώρα καλύπτονται από εισαγωγές.

Παρόλο που υπάρχει πληθώρα διαδικτυακών υπηρεσιών στο χώρο του τουρισμού και της δικτύωσης επιχειρήσεων, η εταιρία μας πρωτοπορεί αφού επιβραβεύει τόσο τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις όσο και τους τουρίστες-πελάτες τους με τρόπο καινοτόμο: Αντί να τους προσφέρει έκπτωση σε ένα μόνο συγκεκριμένο προϊόν -όπως γίνεται ως επί των πλείστων σήμερα-, τα προνόμιά τους θα μπορούν να επικυρωθούν σε οποιαδήποτε φιλοπεριβαλλοντική δραστηριότητα προσφέρουν οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή σε δραστηριότητες (και αγορές) που προάγουν την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Πελάτες του δικτύου μας αποτελούν τόσο οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις  (και οι προμηθευτές τους) όσο και οι τουρίστες που αξιοποιούν τις σχετικές παροχές. Οι επιχειρήσεις απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα συμμετοχής σε ένα δίκτυο συνεργασίας (cluster). Μέσω αυτού, θα παρέχεται σε χαμηλότερο κόστος τεχνογνωσία φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών και θα οργανώνονται κοινές προμήθειες οικολογικών υλικών. Επίσης, θα συμμετέχουν σε κοινές δράσεις για το περιβάλλον και θα επωφελούνται μέσα από την προβολή του δικτύου και των μελών του. Κλειδί στην επιτυχία του δικτύου θεωρούμε την κατάλληλη προβολή που θα αποτελέσει και κίνητρο των επιχειρήσεων να συμμετέχουν. Τέλος, θα ενθαρρύνεται ανταλλαγή ιδεών και αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των μελών του δικτύου.

Από την άλλη, οι τουρίστες (καταναλωτές) θα διευκολύνονται στο να εντοπίσουν – επιλέξουν φιλοπεριβαλλοντικές ή/και τοπικά παραγόμενα υπηρεσίες και προϊόντα. Ως αντάλλαγμα και κίνητρο στις επιλογές τους αυτές θα «επιβραβεύονται» με σύστημα πόντων που θα εξαργυρώνεται μέσω προσφορών (έκπτωσης ή δώρων ή γενικότερα προνομίων) από επιχειρήσεις του δικτύου.

Έσοδα

Η υλοποίηση των παραπάνω στόχων θα γίνεται μέσα από μία ειδικά διαμορφωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα όπου τα έσοδα της επιχείρησης  θα προκύπτουν τόσο από την διαφήμιση (ή συνδρομή) των επιχειρήσεων-συνεργατών, όσο και από τους τουρίστες-χρήστες της πλατφόρμας (ποσοστό τζίρου από προϊόντα-υπηρεσίες που αγοράζουν οι τουρίστες). Λόγω της καινοτομίας μας οι επιχειρήσεις θα μας προτιμήσουν διότι προσφέρουμε μια πλατφόρμα συνεργασίας και συνεννόησης που θα συμβάλλει στην επίτευξη κοινών στόχων αλλά και την διαφήμισή τους. Από την άλλη, οι τουρίστες θα μας επιλέξουν γιατί μέσω της πλατφόρμας μας θα εξοικονομούν χρήματα, χρόνο και θα απολαμβάνουν ειδικά προνόμια. Επίσης, θα ευαισθητοποιούνται περιβαλλοντικά και θα αποκτούν την αίσθηση ότι συμβάλλουν ουσιαστικά στην διατήρηση της φυσικής αλλά και πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου που τους φιλοξενεί.

Σε ποιους απευθυνόμαστε

 Απευθυνόμαστε σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού (όλους τους τύπους καταλυμάτων, επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, κρατικές ιδιοκτησίες όπως αρχαιολογικοί χώροι κ.α., Μ.Μ.Μ., τοπικά προϊόντα [τρόφιμα, οικοτεχνίες (π.χ. κεραμικά), οικο-δραστηριότητες (μονοπάτια, πουλιά κλπ.)]). Ένα ενδεικτικό ποσοστό της συνολικής τοπικής αγοράς στην οποία απευθυνόμαστε είναι της τάξεως του 42%.

Που δραστηριοποιούμαστε

Αρχικά, η επιχείρηση μας δραστηριοποιείται στη περιφέρεια Β. Αιγαίου με προοπτικές ανάπτυξης σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο. Επίσης, το πελατειακό μας κοινό –σε κάποια μελλοντική φάση (Scale up)- θα μπορούσε να αποτελείται και από την κοινωνία ολόκληρη. Κύριοι ανταγωνιστές του εγχειρήματος μας αποτελούν μεγάλα δίκτυα διανομής προϊόντων και μεγάλοι tour operators. Η επιχείρηση μας αποτελεί -εν μέρει- μονοπώλιο λόγω της καινοτομίας της, επομένως δεν υπάρχει άμεσος ανταγωνισμός.

Κόστη

 Τα σημαντικότερα κόστη για την υλοποίηση της ιδέας μας προκύπτουν από την μηχανοργάνωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, τα εργασιακά για την εύρεση των συνεργατών, για την απόκτηση χώρου (γραφείων) και υπαλλήλων και τη διαφήμιση της εταιρίας μας. Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, το επιθυμητό ποσό για την πλήρη εφαρμογή της ιδέας μας είναι της τάξης των 350.000€ και το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την υλοποίησή  της εκτιμάται περί τα 2 χρόνια.

Ποιοί είμαστε

Η ομάδα μας αποτελείται από 4 μέλη -με μέσο όρο ηλικίας τα 21 έτη- προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η επιτυχία του συνόλου οφείλεται στο γεγονός ότι παρόλο που ο κάθε ένας από εμάς έχει ξεχωριστά ενδιαφέροντα και προσεγγίζει το οποιοδήποτε θέμα από διαφορετική οπτική γωνία, στο τέλος καταλήγουμε πάντα σε ένα αποτέλεσμα που μόνο πετυχημένο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί -τουλάχιστον για εμάς. Παρά τις εντάσεις που υπάρχουν καμιά φορά, υπερισχύει πάντοτε το πνεύμα συνεργασίας και η φιλοπεριβαλλοντική προσέγγιση.


Κωδικός Ιδέας

2550

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου

Λίγγος Αλέξανδρος

Ιδιότητα

Φοιτητής ΠΑ

Τμήμα Πανεπιστήμιου Αιγαίου

Περιβάλλοντος

Ονοματεπώνυμο 2ου Μέλους

Κορκόντζιλα Αναστασία

Ονοματεπώνυμο 3ου Μέλους

Κρασσά Ειρήνη

Ονοματεπώνυμο 4ου Μέλους

Δημητρόπουλος-Ελέζης Παναγιώτης-Νικόλαος

Κατηγορία Υποβολής

Θεματική Κατηγορία

Τουρισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον

Η ιδέα σας έχει τύχει εμπορικής εφαρμογής μέχρι τώρα;

Όχι