Αγροτική Συνεργασία

Ο Αγροτικός κλάδος συμβάλλει καθοριστικά στο ΑΕΠ της Ελληνικής οικονομίας, με αποτέλεσμα ο κλάδος αυτός να χρείζει ιδιαίτερης προσοχής. Η ευδαιμονία της Ελληνικής Γεωργίας είναι δυνατό να επέλθει είτε με αύξηση των εσόδων των Ελλήνων παραγωγών, είτε με δραστική μείωση του κόστους παραγωγής τους. Η αύξηση των εσόδων είναι εξαρτημένη απο πολλούς εξωγενείς παράγοντες. Αντίθετα, η δραστική μείωση του κόστους παραγωγής μπορεί να επιτευχεθεί με ομαδική συνεργασία, την Αγροτική Συνεργασία. Οι αγρότες-πελάτες της Αγροτικής Συνεργασίας, θα είναι σε θέση να πετυχαίνουν ευνοικότερες προς τους ίδιους τιμές για τα αγροτικά εφόδια που χρειάζονται για την παραγωγή τους, με ομαδικές παραγγελίες και ομαδικές παραδόσεις.

Η Αγροτική Συνεργασία, αποτελεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία κάθε ενδιαφερόμενος, κατα κύριο λόγο αγρότης, θα μπορεί να εγράφετε με τη χρήση ενός ονόματος και ενός email. Η διεύθυνση της πλατφόρμας θα ορίζει συνεργασίες-στόχους για κάθε ένα ξεχριστό αγροτικό εφόδιο (π.χ. σπόροι βαμαβακιού, 10000 kg). Όταν επιτευχθεί ο στόχος κάθε κατηγορίας ξεχωριστά, τότε θα πραγματοποιείτε ομαδική παρεγγελία πετυχαίνοντας το στόχο της χαμηλότερης τιμής ανά ποσότητα (kg), η οποία θα έχει προ-συμφωνηθεί με εμπόρους αγροτικών εφοδίων. Με αυτο τον τρόπο αφενός οι αγρότες θα αγοράζουν φθηνότερα όλα τα απαιτούμενα εφόδια για την παραγωγή τους και αφετέρου οι έμποροι των αγροτικών εφοδίων θα επωφελούνται απο την μεγάλη ποσότητα των παραγγελειών κάνοντας βέβαια μια γενναιόδωρη  έκπτωση. Τα εφόδια που θα περιέχονται στην πλατφόρμα είναι πολλά, καθώς αφορούν διαφορετικές καλλιέργειες (βαμβακι, σιταρι, ρύζι, καλαμπόκι) και διαφορετικά προιόντα( σπόροι, λιπάσματα, φυτοφάρμακα), επομένως η κίνηση των παραγγελειών θα πραγματοποιείται σε όλη τη διάρκεια της παραγωγικής σεζόν. 

Τα έσοδα για την επιχειρηματική οντότητα, προκύπτουν απο 2 πηγές:

Πρώτον, απο την ετήσια συνδρομή των αγροτών για την παραμονή τους στην πλατφόρμα και το δικαίωμα απόλαυσης της υπηρεσίας.

Δεύτερον, απο το ποσοστό επι της τιμής αγοράς κάθε αγροτικού εφοδίου εφόσον έχει επιτευχθεί ο στόχος της μαζικής παραγγελείας. Το ποσοστό αυτό εκτιμάται περίπου 10% επι της συνολικής τιμής της παραγγελείας.

Στόχος της επιχείτησης είναι η εφαρμογή της πλατφόρμας σε όλη της Ελληνική επικράτεια και για κάθε ξεχωριστή παραγωγή αγροτικού προιόντος. Η ανταπόκριση αφενός απο την πλευρά των αγροτών συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες μιας και θα απολαμβάνουν μειωμένες τιμές για αγορές παραγωγικών συντελεστών με αποτέλεσμα τη δραστική μείωση του κόστους παραγωγής και την αύξηση του κέρδους τους και αφετέρου απο την πλευρά των εμπόρων αγροτικών εφοδίων μιας και θα έχουν συνεχείς παραγγελείες και αύξηση του τζίρου λόγο τη τεράστιας ποσότητας των παραγγελειών. Επίσης, οι έμποροι θα επωφελούνται και απο τη μείωση του κόστους παράδοσης των παραγγελειών καθώς οι συνεργαζόμενοι αγρότες θα πρέπει να βρίσκονται σε ακτίνα 20 χιλιομέτρων, γεγονός που θα το ελέγχει αυτόματα η πλατφόρμα κατα τη διαδικασία της εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάθε αγρότη.

Κατά την εξέταση της αγοράς στην οποία θα δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση, συμπεραίνουμε τον ελλειπή ανταγωνισμό που θα είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε, καθώς δεν υπάρχει κάποιο αντίστοιχης φιλοσοφίας project.

Η υλοποίηση του εγχειρήματος απαιτεί αρχικό κεφάλαιο και πολλή όρεξη για εργασία. Το υπολογιζόμενο κεφάλαιο την έναρξη και τα πρώτα λειτουργικά έξοδα δεν ξεπερνά τις 3000 ευρώ, με το κύριο μέρος αυτού του ποσού να δαπανάται για το στήσιμο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ο χρόνος προετοιμασίας της επιχείρησης για την αποτελεσματική λειτουργία της υπολογίζεται απο 2 έως 4 μήνες.

Υπεύθυνος και ιδρυτής είναι ο κ. Χρήστος Ιωαννίδης, τελοιόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Σε ηλικία 22 ετών, Χρήστος Ιωαννίδης οραματίζεται να δημιουργήσει την δική του επιχειρηματική δραστηριότητα, χτίζοντάς την απο το μηδέν. Μεταξύ άλλων στα ενδιαφέροντά του περιέχονται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες με στόχο του να εφαρμόσει της πανεπιστημιακές του γνώσεις στην πράξη.


Κωδικός Ιδέας

2460

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου

Χρήστος Ιωαννίδης

Ιδιότητα

Εκτός Κοινότητας ΠΑ

Κατηγορία Υποβολής

Θεματική Κατηγορία

Αγροτική Ανάπτυξη-Διατροφή-Υγεία-Εκπαίδευση

Η ιδέα σας έχει τύχει εμπορικής εφαρμογής μέχρι τώρα;

Όχι