CircuitLib – “The Electronics Circuits e-Library’’

Η προτεινόμενη επιχειρηματική ιδέα της CircuitLib , αφορά στη δημιουργία Διαδικτυακού τόπου, όπου θα εξυπηρετεί 3 σκοπούς:
α) Έρευνα, Μελέτη , Σχεδίαση , Υλοποίηση & Κατασκευή νέων ιδεών και καινοτομικών προϊόντων σε μορφή ηλεκτρονικού kit σχετικά με 1.Κυκλώματα- Συσκευές Ήχου 2.Αυτοματισμούς 3.Τηλεπικοινωνιακό Εξοπλισμό 4. Συσκευές Μέτρησης 5. Κυκλώματα Ισχύος 6.Ηλεκτρονικά Παιχνίδια
β) Βιβλιοθήκη Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων & Κατασκευών απευθυνόμενη τόσο σε ερασιτέχνες όσο και σε επαγγελματίες του χώρου όπου θα μπορούν να αντλούν πληροφορίες και να δημοσιεύουν δικά τους κυκλώματα ή κατασκευές.
γ) Ο ιστότοπος θα μπορεί να λειτουργεί ως ηλεκτρονικό κατάστημα όπου θα πωλούνται ηλεκτρονικές κατασκευές (kit) και ηλεκτρονικό υλικό καθώς και ηλεκτρονικά σχηματικά.
Ως «Αποστολή» της CircuitLib, ορίζεται η δημιουργία μιας κοινότητας ατόμων με κοινά ενδιαφέροντα για την Ηλεκτρονική Τεχνολογία και τα Κυκλώματα που θα συνδυάσουν τις γνώσεις τους για τη δημιουργία μίας Βιβλιοθήκης Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων Ανοικτής Πρόσβασης. Μέσα από την προτεινόμενη δράση,θα έχουμε τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε, να υλοποιούμε και να εκμεταλλευόμαστε εμπορικά τις ιδέες μας, ευελπιστώντας να προσδώσουμε νέα ώθηση στον τομέα των Ηλεκτρονικών με τη χρήση νέων τεχνολογιών

 1. Βασικά Πλεονεκτήματα και Καινοτομία :

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν Ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες Κυκλωμάτων. Η CircuitLib καινοτομεί:

 • Προσφέροντας τεχνογνωσία , ελεύθερα προσβάσιμη από το κοινό.
 • Συστήνοντας μια κοινότητα ατόμων με κοινά ενδιαφέροντα όπου μπορούν να ανταλλάσουν ιδέες χρησιμοποιώντας τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής δικτύωσης. Μέσα από την κοινότητα αυτή, οι καλύτεροι θα μπορούν να αναδειχτούν και να προβάλλουν τις ιδέες, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους.
 • Το εμπορευόμενο υλικό και βιβλιογραφικό προϊόν ( Ηλεκτρονικές Κατασκευές, Άρθρα) θα προέρχεται εξ ιδίων πόρων ως αποτέλεσμα των μελών της κοινότητας.

     Κυρίαρχος στόχος της ιδέας είναι η σύσταση μιας μεγάλης κοινότητας ατόμων από όλο τον κόσμο με κοινά ενδιαφέροντα την Ηλεκτρονική Τεχνολογία και τα Κυκλώματα, τα οποία θα μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, να ανταλλάσουν ιδέες, να μοιράζονται τεχνογνωσία και να εκμεταλλεύονται τα επιτεύγματα τους.

Η CircuitLib Electronics απευθύνεται κυρίως στη Διεθνή Αγορά μέσω του Ηλεκτρονικού εμπορίου. Ζωτικής σημασίας για την κατάκτηση όλο και μεγαλύτερου μεριδίου της παγκόσμιας αγοράς, είναι η υποδομή του e-shop της εταιρίας και το προφίλ του ιστοτόπου. Στο σύγχρονο παγκόσμιο ιστό (www-world wide web) η επιτυχία εξαρτάται σε ένα μεγάλο ποσοστό από την βελτιστοποίηση του ιστοτόπου, έστι ώστε αυτός να είναι «φιλικός» για τις διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης (search engines) και τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (social media). Η ανάρτηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας σε αρκετές γλώσσες, αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα επιτυχίας. Η καινοτομία θα είναι το βασικό μας πλεονέκτημα και θα επιδιώξουμε εξάπλωση του κύκλου εργασιών μας, μέσω της στοχευόμενης διαφήμισης, χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία του παγκόσμιου ιστού

Τα σημεία εκείνα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως “δυνατά – Strengths”  της επιχειρηματικής πρότασης όπου παρουσιάζουμε, εντοπίζονται στα εξής:

 • Στην τεχνογνωσία, ως αποτέλεσμα των δυνατοτήτων των μελών της ομάδας σύστασης της CircuitLib Electronics.
 • Στην καινοτομία, ως αποτέλεσμα συνεχούς έρευνας.
 • Στην ανάδραση. Οι πελάτες γνωστοποιούν τις επιθυμίες τους και εμείς υλοποιούμε.
 • Στην ευελιξία. Η παραγωγή μπορεί να προσαρμοστεί οποιαδήποτε στιγμή στις προτιμήσεις των πελατών και στα «κενά» της αγοράς.
 • Στη στοχευμένη διαφήμιση, χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία του παγκόσμιου ιστού.
 • Στην παροχή τεχνικής υποστήριξης και βιβλιογραφίας (ανοικτή βιβλιοθήκη ηλεκτρονικών κυκλωμάτων). Το βιβλιογραφικό προϊόν (Ηλεκτρονικές Κατασκευές, Άρθρα) θα προέρχεται εξ ιδίων πόρων ως αποτέλεσμα των μελών της κοινότητας (CircuitLib Electronics – Open Library)
 1. Η εταιρία στην αρχική της μορφή απευθύνεται σε α) ερασιτέχνες (χομπίστες), β) μαθητευόμενους, γ) φοιτητές, και δ) εκπαιδευτικές κοινότητες που σχετίζονται με την Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων. Θεωρούμε (γνωρίζουμε) ότι αυτό το εξειδικευμένο κοινό αναζητά εκπαιδευτικό υλικό, λύσεις και τεχνογνωσία που η εταιρία μας θα είναι σε θέση να προσφέρει. Το κύριο εμπόρευμά μας αρχικά θα είναι τα ηλεκτρονικά κιτ. Το ότι υπάρχει ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο είδος είναι εύκολο να διαπιστωθεί, γράφοντας απλά τις φράσεις «ηλεκτρονικά κιτ» ή «electronic kit» ή «buy electronic kit» σε κάποια διαδικτυακή μηχανή αναζήτησης. Για παράδειγμα, για τη φράση «electronic kit» η Google εμφανίζει 165 εκατ. Καταχωρήσεις!
 1. Επιλέξαμε την συγκεκριμένη δραστηριότητα της επιχείρησης, για να αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία που διαθέτουμε στον τομέα των ηλεκτρονικών. Η επιχείρηση που προτείνουμε θα στηρίζεται στην τεχνογνωσία των εταίρων και θα παράγει καινοτομία και εξαγώγιμα προϊόντα. Επιλέξαμε να κάνουμε χρήση των νέων τεχνολογιών, όσον αφορά τις ηλεκτρονικές πωλήσεις & το διαδίκτυο, θεωρώντας ότι ο παγκόσμιος ιστός (world wide web) αποτελεί μια απέραντη αγορά δίχως σύνορα. Αποτιμώντας τις πληροφορίες που έχουμε αποκομίσει από την πιλοτική έως τώρα λειτουργία του ιστότοπου circuitlib.com και αξιοποιώντας τα στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας και τις προτιμήσεις των χρηστών του πιλοτικού ιστότοπου, έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει  ζήτηση για τα προϊόντα που θα παράγουμε. Αναγνωρίζουμε όμως, ότι λόγω της ιδιομορφίας του παγκόσμιου ιστού που προέρχεται κυρίως από την εδραιωμένη «παντοδυναμία» των διαδικτυακών μηχανών αναζήτησης και των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, η ύπαρξη και μόνο ενός ανταγωνιστικού προϊόντος δεν αρκεί. Ο δρόμος προς την επιτυχία προϋποθέτει επίσης σωστό σχεδιασμό και μεθοδικές ενέργειες προώθησης αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες της στοχευόμενης διαφήμισης, με χρήση των τεχνολογιών που προσφέρουν οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και οι μηχανές αναζήτησης. 

Στο χώρο των ηλεκτρονικών κατασκευών σε μορφή kit και εκπαιδευτικών αναπτυγμάτων, σήμερα δραστηριοποιούνται παγκοσμίως κυρίως μικρές εταιρείες. Οι μεγαλύτερες εταιρείες δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα των πωλήσεων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και εργαστηριακού εξοπλισμού που αποφέρει υψηλότερα κέρδη αλλά χρειάζεται μεγαλύτερο αρχικό κεφάλαιο. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ηλεκτρονικών κατασκευών συνήθως παράγουν μικρό αριθμό προϊόντων και αδυνατούν να καλύψουν τη ζήτηση. Αυτό συμβαίνει κυρίως διότι οι προτιμήσεις των πελατών στην αγορά των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αλλάζουν συνεχώς λόγω επιρροών από δημοσιεύματα σε ιστοσελίδες και περιοδικά ηλεκτρονικών κατασκευών καθώς και από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Η εμπορική αξία ενός ηλεκτρονικού κυκλώματος υπό μορφή κιτ, συνήθως μειώνεται δραματικά μετά το πρώτο έτος κυκλοφορίας. Επομένως, η ενασχόληση με τον κλάδο προϋποθέτει συνεχή έρευνα για το σχεδιασμό νέων προϊόντων αλλά  και συνεχή έρευνα αγοράς για την δημοσκόπηση των προτιμήσεων των αγοραστών. 

 1. Όσον αφορά την κύρια δραστηριότητα της CircuitLib Electronics το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της έγκειται στο γεγονός ότι στηρίζεται σε  τεχνογνωσία όπου παράγει η ίδια και όχι σε εισαγόμενα προϊόντα. Βέβαια υπάρχουν ανταγωνιστές που δραστηριοποιούνται διεθνώς  στον τομέα του σχεδιασμού και της υλοποίησης κυκλωμάτων και ιδεών αλλά στοχεύουν κυρίως στη βιομηχανία. Η CircuitLib Electronics απευθύνεται κυρίως σε ερασιτέχνες (χομπίστες), μαθητευόμενους , φοιτητές , και εκπαιδευτικές κοινότητες. Οι ιδέες θα σχεδιάζονται,  θα υλοποιούνται και θα πωλούνται ως ανταγωνιστικά Ελληνικά προϊόντα. Ως ενδεικτικό ανταγωνιστή στον Ελλαδικό χώρο αναφέρουμε την Smart Kit Electronics.

 Όσον αφορά την Βιβλιοθήκη Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων & Κατασκευών, ως μια επιπλέον δευτερεύουσα δραστηριότητα της CircuitLib Electronics όπου παρέχεται μέσα από το διαδικτυακό της τόπο, αυτή τη στιγμή δεν υφίστανται ανταγωνιστές. Η CircuitLib θα αποτελεί μια καινοτομική εκπαιδευτική πύλη όπου όλοι θα έχουν πρόσβαση στη γνώση.

Τέλος, ως κύριοι ανταγωνιστές της ιδέας δημιουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) στην CircuitLib Electronics ως δευτερεύουσας δραστηριότητας είναι ηλεκτρονικά καταστήματα που εμπορεύονται ηλεκτρονικά ανταλλακτικά και κατασκευές και δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια αγορά μέσω του διαδικτύου (Mouser, Digikey, Farnell, Rs Components). Αντίστοιχες, αμιγώς Ελληνικές ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, αυτή τη στιγμή δεν υφίστανται

  Η CircuitLib Electronics ευελπιστεί σε υψηλές προοπτικές ανάπτυξης εξασφαλίζοντας τη Βιωσιμότητα της μέσω κάλυψης ενός σημαντικού κενού αγοράς που υπάρχει σήμερα την παγκόσμια αγορά των ηλεκτρονικών κιτ

Πλεονεκτήματα  Ανταγωνιστών                                                              

 • Πολύ μεγάλο μερίδιο Παγκόσμιας Αγοράς στηριζόμενο σε μεγάλες Επενδύσεις και μεγάλες δυνατότητες παραγωγής
 • Χαμηλό Κόστος Εργασίας (Φθηνά Εργατικά χέρια) μέσω επενδύσεων σε χώρες μειωμένου εργατικού κόστους.

Μειονεκτήματα  Ανταγωνιστών

 • Μεγάλος αριθμός προϊόντων σε Stock, διότι παραμένουν «αζήτητα». Οι ανταγωνιστές παράγουν σε μεγάλες ποσότητες και ανανεώνουν τα προϊόντα τους κατόπιν αποσβέσεως παλαιότερων επενδύσεων.
 • Έχουν μικρή ευελιξία στη αλλαγή του προφίλ του παραγόμενου προϊόντος (ηλεκτρονικών διατάξεων) λόγου μεγάλου όγκου παραγωγής και αδυναμίας άμεσης προσαρμογής της γραμμής παραγωγής.
 • Αδυνατούν να παράγουν «on demand»
 • Πωλούν κυρίως Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα και διαθέτουν περιορισμένη γκάμα Ηλεκτρονικών Kit. Ο κύριος λόγος είναι οι ελλιπείς επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία.

  4. Η επιχειρηματική ιδέα έχει ήδη ξεκινήσει πιλοτικά. Το Site μας (www.circuitlib.com) αριθμεί ήδη 44 προϊόντα, τα περισσότερα από τα οποία δύναται να είναι εμπορεύσιμα και δύο (2) εξ αυτών έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά και χαίρουν της αναγνώρισης της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας

Η αρχική μας επένδυση επικεντρώνεται στη μίσθωση και στη διαμόρφωση εργαστηριακών χώρων καθώς και στην αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού. Κάποια μικρή αρχική επένδυση θα πραγματοποιηθεί επίσης για την αγορά λογισμικού και υπηρεσιών φιλοξενίας, για την υποστήριξη της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ως μία μικρή και «άγνωστη» εταιρεία, στοχεύουμε αρχικά σε ένα ελκυστικό προϊόν προσιτής τιμής, στην αποκλειστικότητα, στην ταχεία εξυπηρέτηση (ηλεκτρονική εξυπηρέτηση) και στην παροχή αδιάλειπτης τεχνικής υποστήριξης μέσω γραμμών επικοινωνίας με τον πελάτη (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, chat, διαδικτυακή συνομιλία, ηλεκτρονικού forum). Η αποκλειστικότητα θα διασφαλιστεί μέσω της καινοτομίας 

5. Η ομάδα υλοποίησης, της CircuitLib Electronics αποτελείται από άτομα τα οποία έχουν άρτια κατάρτιση, τεχνογνωσία, ειδίκευση και δεξιότητες (skills) στην Τεχνολογία & Κατασκευή Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων γεγονός που  πιστοποιεί και η συνάφεια των σπουδών τους σε σχέση με την συγκεκριμένη επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Μανόλης Γ. Ταμπουρατζής

Σύντομο βιογραφικό:

   Ο Μανόλης Γ. Ταμπουρατζής γεννήθηκε το 1986 στο Ηράκλειο Κρήτης. Το 2011 αποφοίτησε από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΑΤΕΙ Κρήτης , ακολουθόντας την κατεύθυνση των «Τηλεπικοινωνιών». Είναι κάτοχος ΜΔΕ στα «Συστήματα Ασυρμάτων Επικοινωνιών» από τη Σχολή Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών του Ανοικτού Πανεπικστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) από το 2017, καθώς επίσης και τελειόφοιτος του ΜΔΕ «Πληροφορική & Πολυμέσα»  της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΑΤΕΙ Κρήτης, με υποτροφία. Από τον Ιούνιο του 2018, είναι Υποψήφιος Διδάκτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων)

 Κατέχει Πτυχίο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών – Ραδιοερασιτέχνη « Κατ. 1» με διακριτικό κωδικό SV9RGJ από το 2012. Τα ενδιαφέροντα του, εστιάζονται στην Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων για Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές (RF Systems Design), την Τεχνολογία Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών, τα συστήματα Εκπομπής – ΡαδιοΖεύξης Ραδιοτηλεοπτικού Σήματος και τις μετρήσεις Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων από Σταθμούς Βάσης Εκπομπής. Είναι μέλος της επιστημονικής ένωσης IEΕΕ, ενώ έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων επιμόρφωσης  στους τομείς των Επικοινωνιών & Πληροφορικής  τα τελευταία χρόνια.

Ιδρυτής της Επιχειρηματικής δράσης «CircuitLib » και Επιστημονικό Προσωπικό στο Τμ. Σχεδίασης με αρμοδιότητες την Ανάπτυξη/Παραγωγή –  Δημιουργικό/Σχεδιασμός προιόντος καθώς επίσης και ο  Συντονισμός Έργου-Διοίκηση.

Νικόλαος Αγγελής

Σύντομο βιογραφικό:

Ο Νικόλαος Αγγελής, αποφοίτησε από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής  και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης , και είναι κάτοχος των Μ.Δ.Ε «Μικροηλεκτρονικής» από το ΕΚΠΑ και Μ.Δ.Ε «Δίκτυα Επικοινωνιών» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είναι Υποψήφιος Διδάκτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων). Μέλος της ομάδας CircuitLib, αρμοδιότητες το τμήμα Προώθησης , Ανάλυσης Αγοράς – Καταναλωτών , Σχεδιασμός Ιστοτόπου.

Η παρουσία της CircuitLib Electronics στα «μεσα κοινωνικής δικτύωσης»:

https://www.facebook.com/CircuitLibElectronics

https://www.youtube.com/watch?v=Uw27Vek1NPc


Κωδικός Ιδέας

2614

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου

Μανόλης Γ. Ταμπουρατζής

Ιδιότητα

Φοιτητής ΠΑ

Τμήμα Πανεπιστήμιου Αιγαίου

Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Ονοματεπώνυμο 2ου Μέλους

Νικόλαος Αγγελής

Κατηγορία Υποβολής

Θεματική Κατηγορία

Πληροφορική-Τηλεπικοινωνίες-Διακυβέρνηση-Κοινωνία

Η ιδέα σας έχει τύχει εμπορικής εφαρμογής μέχρι τώρα;

Όχι