HandsUp Agency

Η νεοσύστατη εταιρία HandsUp είναι το πρώτο πρακτορείο Διερμηνέων Νοηματικών Γλωσσών στην Ελλάδα και πρόσφατα τιμηθείσα με βραβείο νεανικής επιχειρηματικότητας. Προσφέρει υπηρεσίες προσβασιμότητας σε κωφά και βαρήκοα άτομα, όπως: διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, χειλεανάγνωση, παροχή ενημέρωσης και ψυχαγωγίας πανελληνίως μέσω της νέας ιστοσελίδα της: hands-up.org/ Επίσης αναλαμβάνει τη διαφήμιση εταιριών, οργανισμών κ.ά. μέσω της Νοηματικής Γλώσσας, παρέχει υπηρεσίες υποτιτλισμού και διαμόρφωση ιστοσελίδων, ώστε να γίνουν προσβάσιμες και φιλικές ως προς τη χρήση από κωφά/βαρήκοα άτομα.

Η εταιρία HandsUp είναι το πρώτο πρακτορείο Διερμηνέων Νοηματικών Γλωσσών στην Ελλάδα και τιμηθείσα με το 1ο βραβείο νεανικής επιχειρηματικότητας το 2017 και 1ο βραβείο στην κατηγορία «Καλύτερη κοινωνική εταιρεία» για το 2018. Προσφέρει υπηρεσίες προσβασιμότητας σε κωφά και βαρήκοα άτομα, όπως: διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, χειλεανάγνωση,  παροχή ενημέρωσης και ψυχαγωγίας πανελληνίως μέσω της νέας ιστοσελίδα της: hands-up.org. Επίσης αναλαμβάνει τη διαφήμιση εταιριών, οργανισμών κ.ά. μέσω της Νοηματικής Γλώσσας, παρέχει  υπηρεσίες υποτιτλισμού και διαμόρφωση ιστοσελίδων, ώστε να γίνουν προσβάσιμες και φιλικές ως προς τη χρήση από κωφά/βαρήκοα άτομα και τέλος εκπαιδεύει εταιρίες και οργανισμούς που επιθυμούν να ενημερωθούν για τον σωστό τρόπο προσέγγισης ενός κωφού και βαρήκοου ατόμου και να δημιουργήσουν έτσι ένα ξεχωριστο customer experience για το συγκεκριμένο πελατολόγιο τους.

Η ίδρυση της HandsUp συνέπεσε χρονικά με την αναγνώριση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας ως επίσημη γλώσσα του ελληνικού κράτους, ισότιμης με την ελληνική. Το γεγονός αυτό δεν αποτέλεσε μόνο μια ευτυχή συγκυρία, αλλά ενίσχυσε ακόμα περισσότερο τη δυναμική αυτού του εγχειρήματος, καταδεικνύοντας περαιτέρω την ανάγκη της δημιουργίας της ιστοσελίδας hands-up.org.

Η νοηματική γλώσσα αποτελεί τη φυσική γλώσσα ενός μεγάλου ποσοστού Κωφών και Βαρήκοων πολιτών. Στην καθημερινότητα τους αλλά και σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους επικοινωνούν και εκφράζονται μέσω αυτής. Ωστόσο, η νοηματική αποτελεί έναν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας, ο οποίος στερείται προφορικού και γραπτού λόγου. Η νοηματική γλώσσα δεν αποτελεί μεταφορά της ελληνικής –γραπτής ή ομιλούμενης– με νοήματα. Αν και ομιλούμενη και νοηματική κάθε χώρας έχουν κοινά χαρακτηριστικά και μεταφέρουν τις ίδιες πληροφορίες, τα εκφραστικά τους μέσα διαφοροποιούνται σημαντικά.

Ακόμα όμως και σε περιπτώσεις που ο Κωφός ή Βαρήκοος δεν είναι χρήστης της Νοηματικής Γλώσσας, η HandsUp φροντίζει μέσω του υποτιτλισμού και της Χειλεανάγνωσης να παρέχει την πρόσβαση που απαιτείται.

Τέλος, η ανάγκη για ενημέρωση και πληροφορία για τους κωφούς και βαρήκοους πολίτες, περιορίζεται κυρίως σε ένα 7’ δελτίο ειδήσεων στη νοηματική.

Αυτή την αδυναμία καλείται/έρχεται να εξαλείψει η HandsUp με την ενημερωτική και πολυθεματική ιστοσελίδα της, στην οποία με μοναδικό τρόπο συνδυάζεται η εικόνα και ο λόγος. Το υλικό οπτικοποιείται, καθώς είναι μεταφρασμένο στη νοηματική γλώσσα από έμπειρους διερμηνείς αλλά και παράλληλο υποτιτλισμό καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες των κωφών και βαρήκοων πολιτών. Τα άρθρα πλέον με τη μορφή βίντεο, τους «μιλούν» στη δική τους γλώσσα, διευκολύνοντας την πραγμάτωση της επικοινωνίας, της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας.

Η καινοτόμα ιστοσελίδα της εταιρίας HandsUp ήρθε για να ανοίξει νέους δρόμους στην καθολική πρόσβαση.

1.1. Αριστεία – Καινοτομία
Το εγχείρημα της ομάδας HandsUp είναι πρωτοποριακό και καινοτόμο, μιας και σε πανελλαδικό
αλλά και διεθνές επίπεδο, δεν υπάρχει παρόμοια εταιρεία που να επικεντρώνεται στην πρόσβαση
κωφών και βαρήκοων στην ενημέρωση, μέσω διαδικτυακής σελίδας και με βασική γλώσσα την
νοηματική. Επίσης το Πρακτορείο Διερμηνέων Νοηματικών γλωσσών είναι το πρώτο στην Ελλάδα
και μάλιστα με ποικίλες υπηρεσίες που στοχεύουν όλες όχι μόνο στην πρόσβαση όσων Κωφών
γνωρίζουν νοηματική αλλά και σε εκείνους που μπορεί να έχασαν την ακοή τους σε μεγαλύτερη
ηλικία και επιθυμούν υπηρεσίες που στηρίζονται στην χειλεανάγνωση και τον υποτιτλισμό.
1.2. Οφέλη
Τα οφέλη είναι κοινωνικά, καθώς οι κωφοί θα έχουν περισσότερα προσβάσιμα σημεία σε όλη την
Ελλάδα και μία εταιρεία που θα διεκδικεί συνεχώς τα δικαιώματα τους σε ιδιωτικούς και δημόσιους
φορείς, εκεί που η δική τους φωνή δύσκολα μπορεί να φτάσει λόγω της έλλειψης επικοινωνίας.
Καθώς και οικονομικά, εφόσον θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας μέσα στην εταιρεία για
άτομα που αυτήν την στιγμή βρίσκονται στην ανεργία αλλά και για κωφούς πολίτες.
Μέσα στην εταιρεία υπάρχουν ήδη 2 άνεργοι υπάλληλοι και ένας Κωφός , για τους οποίους
θέλουμε να δημιουργήσουμε μόνιμη θέση εργασίας.

1.3. Έρευνα αγοράς – Ανταγωνισμός
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμία αντίστοιχη εταιρεία καθώς είμαστε οι πρώτοι που θα παρέχουμε σε
αποκλειστικότητα προσβάσιμες υπηρεσίες για κωφούς και βαρήκοους πολίτες.

1.4. Πόροι – Βιωσιμότητα
Η HandsUp βρίσκεται ήδη σε μόνιμη συνεργασία με φορείς όπως η Liminal στην οποία παρέχουμε
διερμηνεία στη νοηματική σε θεατρικές παραστάσεις που αναλαμβάνει να τις κάνει καθολικά
προσβάσιμες.
Και το κέντρο Δια βίου μάθησης Kallipratto, το οποίο παρέχει προσβάσιμα σεμινάρια στη Νοηματική, το Μουσείο Μπενάκη και την κοινότητα της WordPress.
Bρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με τραπεζικά καταστήματα καθώς και εταιρείες κινητής τηλεφωνίας με στόχο την δημιουργία υπηρεσιών για εύκολη και γρήγορη εξυπηρέτηση των κωφών πελατών τους.
Τέλος η διαφήμιση μέσω της νοηματικής, ήδη μας έχει δείξει θετικά αποτελέσματα καθώς η
HandsUp δημιουργεί βίντεο στην νοηματική και με παράλληλο υποτιτλισμό διαφημίζοντας και
προωθώντας υπηρεσίες και προϊόντα.

2. Οι άνθρωποι
2.1. Ποιοτικά χαρακτηριστικά και εμπειρία-ειδίκευση κάθε μέλους της ομάδας
Εταίροι της HandsUp:
Στάθης Γιώργος: (ιδρυτής)
Σπούδασε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργάζεται ως επαγγελματίας
Διερμηνέας Νοηματικής Γλώσσας από το 2013. Είναι μέλος του Σωματείου Διερμηνέων Ελληνικής
Νοηματικής Γλώσσας και του Ευρωπαϊκού φόρουμ Διερμηνέων Νοηματικών Γλωσσών (efsli).
Εργάζεται από το 2014 στον τηλεοπτικό σταθμό Channel 9, στο δελτίο ειδήσεων με παράλληλη
απόδοση στην Νοηματική Γλώσσα ως αντικαταστάτης- παρουσιαστής. Συνεργάζεται με τον
οργανισμό Liminal αναλαμβάνοντας να κάνει προσβάσιμες θεατρικές παραστάσεις μέσω της
Νοηματικής Γλώσσας και δούλεψε από το 2013 έως το 2016 στο πρόγραμμα διερμηνείας της
Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος, ενώ το 2016 έως και σήμερα στο πρόγραμμα διερμηνείας που
διενεργεί το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών. Τον Σεπτέμβριο του 2016 ανέλαβε τον ρόλο του coordinator
στον τομέα της επικοινωνίας στο πανευρωπαϊκό συνέδριο της efsli που έλαβε χώρα στην Αθήνα και
διετέλεσε Γενικός γραμματέας του Σωματείου Διερμηνέων ΕΝΓ.
Στάθη Χαραλαμπία (Γραμματεία, μεταφράσεις, διαχείριση εναλλακτικών μέσων επικοινωνίας):
Σπούδασε καθηγήτρια Αγγλικών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε σε
μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην ειδική αγωγή, εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία και μαθησιακές
δυσκολίες.

Μόνιμο Βοηθητικό προσωπικό / συνεργάτες
Διερμηνείς Νοηματικής Γλώσσας
Σοφία Ρομπόλη
Σιδέρη Βιβή
Χριστοδουλάκος Κων/νος
Φουντά Ροζαλία
Ξανθοπούλου Ανδρονίκη
Κουζέλης Σπύρος (Θεσσαλονίκη)
Παπά Νικολέτα (Θεσσαλονίκη)

Τενχικοί:
Χουντάση Φωτεινή
Μπρατσόλης Βαγγέλγης
Τριανταφύλλου Δήμητρα

2.2. Ποιοτικά χαρακτηριστικά της ομάδας συνολικά – Συμπληρωματικότητα

Η Ομάδα HandsUp:
Το σύνολο της ομάδας απαρτίζεται από άτομα που γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενό τους και
τον στόχο και έργο που η εταιρεία πρόκειται να επιτελέσει.
Η κοινή φιλοσοφία και η αγάπη για αυτό που κάνουμε αλλά και η εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών
που έχει αναπτυχθεί μετά από χρόνια συνεργασίας, κάνει την ομάδα να λειτουργεί πάντοτε
συντονισμένα και με απόλυτη ισορροπία.

3.1. Χρονοδιάγραμμα ενεργειών
Η HandsUp ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο με μια σειρά προωθητικών ενεργειών συμμετέχοντας στο
Deafestival το μεγαλύτερο φεστιβάλ Κωφών στην Ελλάδα, προσφέροντας εθελοντικά υπηρεσίες
διερμηνείας και παρουσιάζοντας για πρώτη φορά την εταιρεία στην κοινότητα των Κωφών και σε
ένα πλήθος καλεσμένων απο τον πολιτικό και πολιτιστικό χώρο. Έκτοτε έχουμε προβεί σε πολλές
παρουσιάσεις σε σωματεία κωφών ανα την Ελλάδα, αλλά και σε Έλληνες και ξένους επενδυτές.


Κωδικός Ιδέας

2456

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου

Στάθης Γιώργος

Ιδιότητα

Εκτός Κοινότητας ΠΑ

Ονοματεπώνυμο 2ου Μέλους

Στάθη Χαραλαμπία

Ονοματεπώνυμο 3ου Μέλους

Πισσαρίδης Πέτρος

Ονοματεπώνυμο 4ου Μέλους

Μπρατσόλης Βαγγέλης

Κατηγορία Υποβολής

Θεματική Κατηγορία

Πληροφορική-Τηλεπικοινωνίες-Διακυβέρνηση-Κοινωνία

Η ιδέα σας έχει τύχει εμπορικής εφαρμογής μέχρι τώρα;

Ναι