Local Vocal

Η υπό ίδρυση οικονομική μονάδα στοχεύει αφενός στην παροχή της δυνατότητας γνωριμίας τόσο με τον πολιτισμικό πλούτο όσο και με το φυσικό και δομημένο περιβάλλον της Ελλάδας, αλλά και της Μεσογείου από τον επισκέπτη - τουρίστα, ανεξαρτήτως οικονομικού υποβάθρου, μέσω της βίωσης αυθεντικών, αμιγώς προσωποποιημένων υπηρεσιών, δίχως χρηματικό αντίτιμο, και αφετέρου στην τόνωση της τοπικής οικονομίας του προορισμού.
Στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της επιχείρησης βρίσκεται ο άνθρωπος. Όραμα των συνιδρυτών της, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την καινοτομία, συνιστά η ευημερία της τοπικής κοινωνίας, στοχεύοντας στην αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, κυρίως μέσω της αξιοποίησης των γνώσεων και ικανοτήτων άνεργων νέων, πτυχιούχων ανωτάτων σχολών.

       Μέσω της ιστοσελίδας της Local-Vocal, ο εκάστοτε επισκέπτης δύναται να «διαμορφώσει» το δικό του ταξιδιωτικό πακέτο, επιλέγοντας τον τόπο, τις ημερομηνίες, τα μνημεία, αξιοθέατα και δραστηριότητες που επιθυμεί να επισκεφθεί, τους τρόπους μετακίνησης και το κόστος αυτών, αλλά και τον οικοδεσπότη – μέσω συνδέσμου στον οποίο θα αναρτώνται φωτογραφίες, βιογραφικά, soft skills και ενδιαφέροντα των οικοδεσποτών – με τον οποίο επιθυμεί να πραγματοποιήσει την επίσκεψη αυτή. Παράλληλα, θα ενημερώνεται για τυχόν τρέχουσες προσφορές εισιτηρίων όσον αφορά σε επισκέψεις μνημείων -αρχαιολογικών χώρων, αλλά και τοπικών ή μη εκδηλώσεων – φεστιβάλ που τυχόν θα λαμβάνουν χώρα στον προορισμό κατά τη διάρκεια παραμονής τους. Οι προτεινόμενες διαδρομές που θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα θα σχετίζονται και με ορισμένες ειδικές μορφές τουρισμού, όχι απαραίτητα εναλλακτικές, προοπτική η οποία θα διερευνηθεί σε δεύτερο στάδιο. Σημειώνεται, ότι μεταξύ των κριτηρίων επιλογής οικοδεσποτών θα περιλαμβάνονται η ύπαρξη μόνιμης κατοικίας στον τουριστικό προορισμό, η γνώση ξένων γλωσσών, η κατοχή κάρτας ανεργίας, αλλά και η κατοχή τίτλου σπουδών αρχαιολογικών – φιλολογικών – τουριστικών σχολών.

       Σε κάθε περίπτωση, γνωρίζοντας το περιορισμένο, σε αρκετές περιπτώσεις, του χρόνου και των διαθέσιμων ημερών των ταξιδιωτών, στις προτεινόμενες περιηγήσεις, εκτός του ότι αυτές θα αποτυπώνονται σαφώς στην ιστοσελίδα, ενδεχομένως μέσω της υιοθέτησης του λογισμικού GIS, θα έχει προηγηθεί και μία πρόβλεψη του χρόνου που απαιτείται για την πραγματοποίησή τους συνολικά, αλλά και του χρόνου που απαιτείται για την επίσκεψη κάθε σημείου ενδιαφέροντος της επιλεγείσας διαδρομής ειδικά, τις οποίες διαδρομές, μάλιστα, ο επισκέπτης θα δύναται να διαμορφώσει μέσω διαδραστικών προσωπικών χαρτών, όπου θα υπολογίζεται εκ νέου ο απαιτούμενος χρόνος πραγματοποίησής αυτών, βάσει των αναγκών των ταξιδιωτών. Η εν λόγω δυνατότητα κρίνεται ουσιώδης, ιδιαίτερα, για τους τουρίστες κρουαζιέρας, όπου διαμένουν 1-2 ημέρες στα λιμάνια που επισκέπτονται και επιθυμούν να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ώρες παραμονής τους σε αυτά.

       Μάλιστα, η Local – Vocal θα αναπτύξει συνέργειες με άλλες τοπικές επιχειρήσεις (επιχειρήσεις φιλοξενίας, κέντρα εστίασης, δημόσια και ιδιωτικά μουσεία – θεματικά πάρκα κλπ.), οι οποίες θα διαφημίζονται μέσω της ιστοσελίδας της υπό ίδρυσης εταιρίας και θα αποτυπώνονται στους διαδραστικούς χάρτες και διαδρομές που θα φιλοξενούνται σε αυτήν, αλλά και με επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων, με σκοπό την προώθηση αυτών.

       Παράλληλα, θα παρέχεται στου επισκέπτες η δυνατότητα να παραγγείλουν διαδικτυακά, ορισμένο εύλογο χρονικό διάστημα πριν την άφιξή τους στον εκάστοτε προορισμό, κάποιο από τα διαθέσιμα αναμνηστικά – memorabilia (π.χ. σημειωματάρια, στυλό, μαγνητάκια, μπλουζάκια) με τυπωμένο το όνομά τους, τη σημαία της χώρας προέλευσής τους, την ημερομηνία επίσκεψης αυτών, κάνοντας ακόμη πιο προσωποποιημένη την παρεχόμενη υπηρεσία. Ενδεχομένως, η Local – Vocal συνεργαστεί, για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, με την επιχείρηση Memo Teasures.

       Μάλιστα, για τη γνωριμία του τόπου από τον οικοδεσπότη, οι τουρίστες/πελάτες δεν υποχρεούνται στην καταβολή κάποιου αντίστοιχου αντιτίμου. Μοναδική τους «υποχρέωση», είναι η ανάρτηση σχολίων στην ιστοσελίδα της επιχείρησης, αλλά και στις σελίδες της επιχείρησης στα διάφορα κοινωνικά δίκτυα, αναφορικά με την εμπειρία που βίωσαν, τα μέρη που επισκέφτηκαν και τα άτομα που γνώρισαν.

       Προκειμένου η Local-Vocal να εξασφαλίσει ικανοποιητικά έσοδα από τα ad clicks και τα ad views και να καταστεί βιώσιμη οικονομικά, κρίνεται απαραίτητο να δραστηριοποιηθεί σε περιοχές με έντονο τουριστικό παλμό, δηλαδή περιοχές που συγκεντρώνουν έναν ικανοποιητικό και διαρκώς αυξανόμενο αριθμό τουριστών, οι οποίοι, προτού τον επισκεφθούν, καταρχήν, ερευνούν διαδικτυακά για αξιοθέατα, δραστηριότητες κλπ και πιθανότατα περιηγηθούν και στην ιστοσελίδα της προκείμενης επιχείρησης. Καθίσταται γνωστό, ότι όσους περισσότερους επισκέπτες έχει ένα website, τόσο περισσότερα χρήματα αποκομίζει. Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να πούμε, ότι το συνολικό ποσό που δύναται να κερδίσει μία επιχείρηση, προκύπτει από τον τύπο:

(συνολικές εμφανίσεις χ click trough rate)*Cost per click = Συνολικό κέρδος

       Βάσει αυτού, εάν μία ιστοσελίδα έχει 5000 εμφανίσεις την ημέρα, το CTR είναι 3% και αποκομίζει 0,20 ευρώ CPC, τότε το κέρδος της ανέρχεται στα 30 ευρώ την ημέρα ή 900 ευρώ το μήνα. Τα αναφερόμενα ποσοστά, όπως αναφέρεται από ειδικευμένους συμβούλους επενδύσεων, αποτελούν το μέσο όρο και είναι αυτά που κατά κανόνα πετυχαίνει η μέση ιστοσελίδα.

       ΕΔΡΑ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ – ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ): Σε πρώτο στάδιο, έδρα της Local – Vocal θα μπορούσε να αποτελέσει το Ηράκλειο Κρήτης, το αεροδρόμιο του οποίου διαθέτει τις περισσότερες πτήσεις charter τους καλοκαιρινούς μήνες, ανά την Ελλάδα, το λιμάνι του αποτελεί ένα από τα ελάχιστα homeports στη χώρα, ενώ το νησί διαθέτει ιδιαίτερη φήμη σε χώρες προέλευσης τουριστών (Γερμανία, Ιταλία, Μ. Βρετανία, Ρωσία, Αυστραλία). 

       Σε δεύτερο στάδιο, βέβαια, επιδιώκεται η επέκταση της Local-Vocal και σε άλλες μεσογειακές χώρες, στις οποίες εκτελούνται δρομολόγια με κρουαζιερόπλοια, δρομολόγια που περιλαμβάνουν την επίσκεψη λιμανιών – περιοχών περισσότερων μεσογειακών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, όπου η αποτελεσματική διαχείριση του περιορισμένου χρόνου παραμονής των επισκεπτών σε αυτά κρίνεται περισσότερο επιβεβλημένη και επιθυμητή.

        ΑΓΟΡΑ – ΣΤΟΧΟΣ: Οι υπηρεσίες της Local – Vocal απευθύνoνται σε οποιονδήποτε επισκέπτη ή ομάδα επισκεπτών, τόσο από το εξωτερικό, όσο και από το εξωτερικό, ανεξαρτήτως εθνικότητας και οικονομικού υποβάθρου, οι οποίοι αναζητούν το «εναλλακτικό» και επιθυμούν να διαμορφώσουν τις προσωπικές τους εμπειρίες, βάσει των προσωπικών τους αναγκών. Ακόμη και «γκρουπαρισμένοι» τουρίστες δύνανται να απολαύσουν τις υπηρεσίες της επιχείρησης, όχι μέσω των υπηρεσιών ξενάγησης που προσφέρονται, αλλά π.χ. μέσω της αγοράς memorabilia.    

       ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ:

 1. Βίωση αυθεντικών εμπειριών, ενισχυόμενες και από τη δυνατότητα δημιουργίας προσωπικών memorabilia.
 2. Δυνατότητα προγραμματισμού περιηγήσεων στον τόπο προορισμού, μέσω της πρόβλεψης του απαραίτητου χρονικού διαστήματος που απαιτείται προς τούτο. Ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για ταξιδιώτες που πραγματοποιούν κρουαζιέρες, όπου μέσα σε λίγες ημέρες επισκέπτονται πολλούς και διαφορετικούς προορισμούς.
 3. Απουσία χρηματικού αντιτίμου (μονάχα όσον αφορά στις ξεναγήσεις – περιηγήσεις και όχι π.χ. το αντίτιμο του εισιτηρίου για την επίσκεψη αρχαιολογικού χώρου ή την ενοικίαση οχήματος κλπ).
 4. Ανάδειξη και στήριξη της τοπικής κοινωνίας, τόσο μέσω της προβολής μικρο-μεσαίων τοπικών επιχειρήσεων, όσο και μέσω της πρόσληψης οικοδεσποτών (προσωπικού), καταρχήν ανέργων, μορφωμένων, μόνιμων κατοίκων της περιοχής – προορισμού.
 5. Εξωστρέφεια, μέσω της σύναψης συνεργασιών με επιχειρήσεις του κλάδου, με σκοπό τον εμπλουτισμό του προϊόντος της Local-Vocal.

       ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ:

 1. www.dopios.com: Προσφέρει προσωπικές ξεναγήσεις στους «κρυμμένους» θησαυρούς της Αθήνας και παράλληλα παρέχει συμβουλές σε εν δυνάμει ταξιδιώτες, ακόμη και προτού επισκεφτούν την Αθήνα αναφορικά με το πως θα λειτουργούν τα κινητά τους ή ακόμη και τι ρούχα χρειάζεται να έχουν μαζί τους, κάνοντας τους τουρίστες να νιώθουν οικεία προτού καν ακόμη φτάσουν στον τόπο προορισμού.

Η διαφοροποίηση της Local-Vocal έγκειται στην προσπάθεια διατήρησης αυτής της οικειότητας, αφού στις προσωπικές σχέσεις δε θα μεσολαβεί κάποιο οικονομικό αντίτιμο, ενώ οι υπηρεσίες αυτής δε θα περιορίζονται μονάχα σε μία περιοχή, αλλά στους πιο πολυσύχναστες νησιωτικούς προορισμούς της Ελλάδας και της Μεσογείου.

 1. TripAdvisor: Παρέχει τη δυνατότητα εύρεσης μεγάλης ποικιλίας δραστηριοτήτων και ξεναγήσεων σε προορισμούς και τη δυνατότητα στον εν δυνάμει τουρίστα να μεταβεί στην εκάστοτε ιστοσελίδα κάνοντας online κράτηση (όπου δίνεται η δυνατότητα από τον πάροχο).

Η Local-Vocal θα διαθέτει δικό της online σύστημα κρατήσεων, ενώ προσφέρει σαφώς πιο εμπλουτισμένες και προσωποποιημένες εμπειρίες στον ταξιδιώτη.

 1. Ταξιδιωτικά γραφεία της περιοχής του Ηρακλείου που συνεργάζονται με ιδιοκτήτες σκαφών, που πραγματοποιούν θαλάσσιες περιηγήσεις στον προορισμό και σε γειτονικά νησιά.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Local – Vocal όσον αφορά στην προσωποποιημένη παροχή υπηρεσιών και την απουσία χρηματικού αντιτίμου καθίσταται προφανές, δίχως να αποκλείεται η μελλοντική συνεργασία με κάποιους από αυτούς τους ιδιοκτήτες σκαφών – μικρών πλοίων.

       ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ (€)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Κατασκευή Ιστοσελίδας

€ 2000

57,63%

Καταχώρηση στο ΓΕΜΗ

€ 70

2%

Κόστος Διαφήμισης σε Κοινωνικά Δίκτυα

€ 1000

28,8%

Αρχική Λογιστική Υποστήριξη

€ 100

2,88%

Άλλα Λειτουργικά Κόστη

€ 300

8,69%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

€ 3470

100%

       ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ:

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

ΜΑΙΟΣ

 2018

ΙΟΥΝΙΟΣ

2018

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

Κατάρτιση Ιδιωτικού Συμφωνητικού

ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ

       

Κατασκευή ιστοσελίδας εταιρίας

 

ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ

ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ

   

Υπηρεσία μιας στάσης (ΓΕΜΗ)

   

ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ

   

Σύναξη συμφωνιών με τοπικούς επιχειρηματίες

     

ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ

ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ

Προβολή-Προώθηση

     

ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ

ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ

       ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

 1. Έσοδα από τα ad views και ad clicks των επισκεπτών.
 2. Έσοδα από παραγγελίες memorabilia.
 3. Προμήθειες από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.
 4. Ενδεχόμενα και από ορισμένες μικρές χορηγίες, ενόψει του ιδιαίτερου θετικού αντικτύπου της εταιρίας στην τοπική κοινωνία.

         ΣΥΝΙΔΡΥΤΕΣ:

 1. Τρουλλινάκη Κωνσταντίνα: Απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και φοιτήτρια στο ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός, Διοίκηση & Πολιτική του Τουρισμού» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 28 ετών.
 2. Μαϊτού Σταματούλα – Νικολίνα: Απόφοιτη της σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και φοιτήτρια στο ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός, Διοίκηση & Πολιτική του Τουρισμού» του ίδιου Πανεπιστημίου, 28 ετών. 

Κωδικός Ιδέας

2534

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου

Τρουλλινάκη Κωνσταντίνα

Ιδιότητα

Φοιτητής ΠΑ

Τμήμα Πανεπιστήμιου Αιγαίου

Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ονοματεπώνυμο 2ου Μέλους

Μαϊτού Σταματούλα - Νικολίνα

Κατηγορία Υποβολής

Θεματική Κατηγορία

Τουρισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον

Η ιδέα σας έχει τύχει εμπορικής εφαρμογής μέχρι τώρα;

Όχι