Βρίσκεστε στην επιλογή:

Aegean Startups – The finals 2015


Τα Videos του Aegean Startups


 Το video της εκδήλωσης του τελικού του Aegean Startups,

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2015, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.


  Παρουσίαση της διοργάνωσης του τελικού των Aegean Startups και ομάδων που διακρίθηκαν στην πρωινή ζώνη της ΕΡΤ, 11/10/2015.