Γενικές παρατηρήσεις

Στην πρότασή σας θα πρέπει να περιγράψετε συνοπτικά την ιδέα σας και πώς σκοπεύετε να «τρέξει» η επιχείρησή σας, από τη στιγμή που θα συσταθεί. Συνεπώς, απαντήστε με σαφήνεια στα ακόλουθα ερωτήματα:

  1. Ποιοι είστε;
  2. Ποια είναι η αξία της ιδέας σας;
  3. Ποιο είναι το σχέδιο υλοποίησης;
  4. Πόσα χρήματα χρειάζεστε και γιατί;
  5. Ποιο είναι ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για να υλοποιήσετε την ιδέα σας;

Θυμηθείτε ότι η πρόταση σας θα πρέπει να είναι σαφής, ουσιαστική και τεκμηριωμένη, ώστε να παρακινήσει τους αξιολογητές του διαγωνισμού να δώσουν στην ιδέα σας την ευκαιρία να περάσει στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού Aegean Startups. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο chios.mke@aegean.gr
Ανάκτηση Δεδομένων πρότασης προς επεξεργασία
 
Χρησιμοποιώντας την ακόλουθη φόρμα μπορείτε να ανακτήσετε τα δεδομένα μιας πρότασης που έχετε ήδη αποθηκεύσει / υποβάλλει, να την επεξεργαστείτε και να την επαναυποβάλετε.
 
Κωδικός Αίτησης:
email Υπευθύνου:

Πεδία Φόρμας

Παρακαλώ επιλέγξτε την κατηγορία / κοινότητα στην οποία ανήκει η ομάδα σας. Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει σε μέχρι δύο προτάσεις – ομάδες και σε μέχρι δύο θεματικές περιοχές. Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη συμμετοχή μέλους/μελών και στις δύο Κοινότητες Α & Β.

Εδώ ορίζεται το τμήμα στο οποίο ανήκει το μέλος του Πανεπιστήμιου Αιγαίου.

Δώστε ένα όνομα στην εταιρεία σας που θα κάνει εντύπωση, πρέπει να είναι ξεχωριστό, ευκολομνημόνευτο και να ταιριάζει στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρετε. (όριο 10 λέξεων)

Αναδείξτε τον λόγο για τον οποίο η πρόταση σας αξίζει προσοχής. Η περίληψη πρέπει να περιέχει την αποστολή της επιχείρησης σας, σύντομη περιγραφή των προϊόντων και της αγοράς στην οποία στοχεύει, τονίζοντας τα οφέλη που προκύπτουν για τους χρήστες - πελάτες σας. (όριο 100 λέξεων)

Περιγράψετε τα πιο δυνατά σημεία του οργανισμού σας. Ποια είναι τα κύρια προϊόντα και οι υπηρεσίες που προτείνετε; Είναι πράγματι μοναδικά και διαθέτουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά; Τι πλεονεκτήματα θα απολαύσουν οι πελάτες που θα τα προτιμήσουν; Πώς σκοπεύετε να τα παραδίδετε; Ποια είναι η τιμολογιακή σας πολιτική και ποιο το μοντέλο εσόδων σας; (όριο 500 λέξεων)

Σε ποιους θα προσφέρετε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα σας και γιατί θα σας προτιμήσουν; Ποιο είναι το τμήμα της αγοράς που στοχεύετε; Δώστε κάποια ποσοτικά στοιχεία. (όριο 400 λέξεων)

Αναφέρετε στοιχεία για τον κλάδο που ανήκει η εταιρεία σας, όπως το μέγεθος και οι προοπτικές ανάπτυξης του. Επίσης ποιοι είναι οι κύριοι ανταγωνιστές σας και ποια θα ήταν η αντίδραση τους στα δικά σας σχέδια; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους και πώς σκοπεύετε να τοποθετηθείτε έναντι αυτών; (όριο 400 λέξεων)

Αναφέρετε τα σημαντικότερα κόστη και το ποσό χρηματοδότησης που θα επιθυμούσατε για να υλοποιηθεί η ιδέα σας. Πόσο καιρό θα χρειαζόσασταν για να γίνει τελικά η ιδέα σας πράξη; (όριο 200 λέξεων)

Εν συντομία περιγράψτε τα μέλη της ομάδας σας. Ποια η ηλικία σας και ποια η εκπαίδευση σας; Επίσης, ποιες πιστεύετε ότι είναι οι αξίες που σας χαρακτηρίζουν και οι βασικές σας ικανότητες; (όριο 200 λέξεων)

Αν έχετε κάποιο video ή demo της ιδέας σας στείλτε μας το σχετικό link.

Αν έχετε κάποιο λογότυπο της ιδέας σας παρακαλώ αναρτήστε το για να χρησιμοποιηθεί στην προβολή της.

No image selected

Αν έχετε κάποιο σχεδιάγραμμα που επεξηγεί καλύτερα την ιδέα σας παρακαλώ αναρτήστε το για να χρησιμοποιηθεί στην προβολή της.

No image selected